Botanikk

Som hobbybotaniker gjennom snart 40 år, har jeg etter hvert registrert 500 planter, det meste i Finnmark.
I de siste årene har jeg brukt kameraet og fotografert ca. 385 planter, mer enn 1200 bilder.

Her er plantesamlingen.

Gi meg gjerne tilbakemeldinger via Gjesteboka hvis du har kommentarer til brukervennlighet,
helhetsinntrykk og ikke minst hvis du finner planter som er feil artsbestemt

Det ser nå ut for at visningen av bilder med norske navn er i orden også for Internet Explorer.
Nytt pr. 01.august 2015
Karve, Svauveronika, Trollbær, Vassarve, Tunbalderbrå, Bakkestjerne, Finnmarksfrøstjerne, Sandsiv m.m
Nytt pr. 6.01.2014 : Flere bilder av Blåkoll, Finnmarkssiv, Fjelltistel, Skjørbukurt, Småtveblad, Fjelltimotei

Nytt pr. febr. 2016: Oppdatert mange arter. Legesteinkløver, Småvier, Musestarr, noen orkideer, noen veronikaer og masse anna.

Nytt i 2017: Kvitstarr, Krypsivaks, Sibirkoll, Snørublom, Lappøyentrøst i Hammerfest m.m
---
Nytt i 2018- Fjærekoll, Fjellvalmue, Havstarr, Gulmyrull, Kystbjønnskjegg, Lappsoleie, Ishavsreddik m.m